Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Zalesiu

Historia

Historia Szkoły

Lata przedwojenne i okres II wojny światowej

 

Po I wojnie światowej Zalesie pod względem administracyjnym należało do powiatu łukowskiego, województwa lubelskiego i w jego granicach trwało do 1939 roku.

W tym okresie wieś liczyła około 500 mieszkańców. Słabo rozwinięte było rolnictwo, niska była wydajność plonów.

Życie gospodarcze wsi wywierało duży wpływ na poziom oświaty i kultury.

W pierwszych latach po wyzwoleniu przystąpiono do organizowania polskiej szkoły. Powstała w Zalesiu szkoła była szkołą I stopnia o jednym nauczycielu. Rozpoczęła pracę 1 września 1926 r. Mieściła się w wynajętym budynku. Warunki pracy były trudne - brakowało podręczników, pomocy dydaktycznych, opału. Pierwszym nauczycielem tej szkoły został Franciszek Krzyszowski.

Uczniowie otrzymywali świadectwa ukończenia czterech oddziałów i mogli kontynuować naukę w szkole II stopnia. Ze względu na koszty niewielu uczniów z Zalesia kończyło szkołę o wyższym stopniu.

Z roku na rok wzrastała liczba uczniów, nie wzrastała natomiast liczba nauczycieli.

W roku 1939 sytuacja małych wiejskich szkół drastycznie się pogorszyła. Mimo braku własnej bazy lokalowej szkoła w Zalesiu rozpoczęła w 1940 roku działalność. Dokumentacja pracy w czasie okupacji prowadzona była skromnie i nieregularnie.

 

Lata pięćdziesiąte

 

Po wyzwoleniu Szkoła Podstawowa w Zalesiu stała się eksponówką Szkoły Podstawowej w Sięciaszce I.

W klasach I - IV uczył jeden nauczyciel. Szkoła nie posiadała własnego budynku. Wynajmowano 2 izby lekcyjne od rolnika ze wsi Zalesie - p. Krasuskiego.

9 września 1956 roku Szkoła Podstawowa w Zalesiu została placówką samodzielną, jednak nadal bez własnej bazy lokalowej.

 

 

W roku 1957 mieszkańcy wsi Zalesie i Sięciaszka I obrali plac pod budowę przy drodze łączącej obie miejscowości.

 

Lata sześćdziesiąte

 

16 maja 1960 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego, na którą przybyli przedstawiciele władz powiatowych, przedsiębiorstwa budowlanego i lokalna społeczność.

 

 

 

Historia obecnej szkoły sięga 1961 roku. Wtedy to, w ostatnią niedzielę sierpnia nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, a 11 września szkoła gościła ówczesnego ministra oświaty - Wacława Tułodzieckiego.

 

 

Od tego czasu szkoła bardzo aktywnie działa w środowisku.

Przy szkole powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, działał również Uniwersytet Powszechny, który organizował kursy kroju i szycia, prowadzenia gospodarstwa. Prowadzono także kursy dla dorosłych w zakresie klasy VII.

 

 

 

Lata osiemdziesiąte

 

W latach 80 - tych dobudowano nowe skrzydło, założono centralne ogrzewanie i wodę oraz zmodernizowano boisko szkolne.

Od roku szkolnego 1982/83 rozpoczęła pracę Szkoła Filialna w Sięciaszce II, która funkcjonowała do końca roku szkolnego 1998/99.

 

 

 


Lata dziewięćdziesiąte

 

Od 1 września 1994 roku utworzono świetlicę szkolną, stołówkę oraz kuchnię. Świetlica zapewnia opiekę wychowawczą wszystkim uczniom szkoły, zwłaszcza tym dojeżdżającym.

Na początku roku 1998 podjęto decyzję o rozbudowie szkoły, dobudowaniu pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz modernizacji kuchni i łazienek szkolnych. Zawiązał się Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły.

W lipcu rozpoczęto budowę, która została ukończona  w lipcu następnego roku

Z rozbudową szkoły zbiegła się wizyta  Kuratora Oświaty w Siedlcach pani Joanny Marchel oraz posła na Sejm RP pana Wiktora Osika.

    

 

 

 

W roku szkolnym 1998/99 wprowadzono jako przedmiot nadobowiązkowy elementy informatyki, a dla uczniów klas I - III i oddziału przedszkolnego zorganizowano "zabawy z komputerem".

Uchwałą Rady Gminy Łuków 1 września 1999 roku powstał Zespół Szkół w Zalesiu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.

 

 

Szkoła Podstawowa w Zalesiu obejmuje swoim obwodem uczniów mieszkających, w Zalesiu, Sięciaszce I i Sięciaszce II.

Gimnazjum zaś oprócz wyżej wymienionych także Ryżki, Czerśl, Dąbie i Żdżary.

 

Historia najnowsza

 

23 maja 2001 roku Zespół Szkół w Zalesiu otrzymał imię księdza Stanisława Brzóski oraz sztandar. Do tego wydarzenia społeczność szkolna przygotowywała się od dawna.

Ceremonia przebiegała w dwóch etapach. Najpierw odprawiona została uroczysta msza św. w kościele parafii p.w. Podwyższenia św. Krzyża w Łukowie, na której poświęcono sztandar. Celebrował ks. biskup sufragan siedlecki Henryk Tomasik.

Następnie w siedzibie szkoły odczytano akt nadania imienia i wręczono sztandar. Dalsze uroczystości to ślubowanie uczniów, wbijanie gwoździ honorowych oraz występy dzieci i młodzieży. Na uroczystość nadania imienia przybyło wielu gości.

O przebiegu święta pisała lokalna prasa.

  

 

 

 

 

 

 

19 lutego 2002 roku gościliśmy Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Waldemara Godlewskiego i wicemarszałka województwa lubelskigo Mirosława Złomańca.

W tym roku w dniach 14-15 maja po raz pierwszy w naszej szkole odbył się egzamin gimnazjalny.

         16 grudnia 2003 roku szkołę naszą odwiedził Jego Ekscelencja ks. biskup Zbigniew Kiernikowski.

         Innym ważnym wydarzeniem był finał Powiatowego Konkursu Prewencyjnego dla szkół gimnazjalnych "Życie bez nałogów i przemocy", który odbył się 12 maja 2004 roku.

Gimnazjaliści z naszej szkoły zajęli I miejsce.

 

W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkoła podstawowa otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”.

  

    23 maja 2006 roku obchodziliśmy V rocznicę nadania szkole imienia ks. Stanisława Brzóski. Na tę szczególną uroczystość przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.

 

 

Opracowali: Ewa Sych, Małgorzata Staszewska, Andrzej Suchodolski, Mariola Wyszomirska

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: